สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 
ครูเฉลียว ผสม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. (เกษตรศาสตร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา