ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
เลขที่ 153 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์ 055-453416
โทรสาร 055-453419
e-mail : lablaesri@hotmail.com
Facebook Fanpage : โรงเรียนลับแลศรีวิทยา – ล.ศ.