Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 44 (พ.ศ.2558) "อุตรดิตถ์เกมส์" ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2558 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2558) "เมืองอุตรดิตถ์เกมส์" ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้จัดให้โรงเรียนลับแลศรีวิทยาเป็นสถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นสนามแข่งขันกีฬาฮอกกี้ (ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2558) ในโอกาสนี้ นายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนลับแลศรีวิทยาทุกคน พร้อมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาประเภทฮอกกี้กลางแจ้งทีมชาย (OUTDOOR) และเป็นคณะกรรมการจัดที่พักนักกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 44 ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 
 
 
     
     
     
     
     
 
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by ls.ac.th