ติดต่อเรา

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419
e-mail : lablaesri@hotmail.com
Facebook : โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ล.ศ.